Ruch Programowo-Metodyczny dla drużyn i drużynowych

“PRYZMAT” jest ogólnopolskim ruchem programowo-metodycznym działającym w ramach ZHP. Celem działania Ruchu jest wspieranie drużynowych w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie i udoskonalanie narzędzi wychowawczych opartych na metodzie harcerskiej. Do ruchu mogą należeć zarówno instruktorzy ZHP jak i podstawowe jednostki organizacyjne czyli przede wszystkim gromady i drużyny.

Aby dołączyć do ruchu kliknij tutaj!

Ruch Programowo-Metodyczny dla drużyn i drużynowych

Co zrobiliśmy?

Członkowie i inicjatorki naszego ruchu w ostatnich czterech latach działali aktywnie na każdym poziomie struktury ZHP. Poza pełnieniem najważniejszych funkcji w ZHP czyli...drużynowych tworzyli także projekty, które są wsparciem dla każdego drużynowego i każdej drużynowej. Możesz znaleźć to wszystko na Szerpoincie Pryzmatu

Książeczki i karty na stopnie harcerskie

RPM Pryzmat przygotował książeczki i karty na stopnie harcerskie bazujące na przygotowanych przez ZIM materiałach, które były wykorzystywane podczas rocznego pilotażu SIM. Zaktualizowaliśmy je tak aby były zgodne z przyjętymi przez Radę Naczelną dokumentami. Pliki, które znajdziesz poniżej są w 100% zgodne z nowym systemem instrumentów metodycznych ZHP. Pliki oznaczone jako (druk oszczędny) są dostosowane do wydruku w warunkach domowych w wersji czarno-białej. Autorką grafiki jest pwd. Sonia StachPobierz i korzystaj!

Książeczki na gwiazdki zuchowe

RPM Pryzmat przygotował książeczki i karty na stopnie harcerskie bazujące na przygotowanych przez ZIM materiałach, które były wykorzystywane podczas rocznego pilotażu SIM. Zaktualizowaliśmy je tak aby były zgodne z przyjętymi przez Radę Naczelną dokumentami. Pliki, które znajdziesz poniżej są w 100% zgodne z nowym systemem instrumentów metodycznych ZHP. Autorką grafiki jest pwd. Sonia Stach Pobierz i korzystaj!

Próba harcerki i Próba harcerza

RPM Pryzmat przygotował zaktualizowane materiały (plakaty do złożenia w formę książeczki), które są dobrą pomocą w realizacji wymagań na Próbę Harcerki/Harcerza. W materiale znajdują się podstawowe informacje o harcerstwie i ZHP, a także odnośniki do stron internetowych. Zadania realizują wymagania próby i wspierają w systematyczności na początku harcerskiej drogi. Pliki, które znajdziesz poniżej są w 100% zgodne z nowym systemem instrumentów metodycznych ZHP. Autorką grafiki jest pwd. Sonia Stach Pobierz i korzystaj!

Karty tropów

RPM Pryzmat przygotował zaktualizowane karty tropów, które są pomocnym materiałem dla zastępów i patroli realizacji tego instrumentu zespołowego. Atrakcyjne graficznie pomagają zaplanować zastępowi, a potem zrealizować wspólne działanie. Pliki, które znajdziesz poniżej są w 100% zgodne z nowym systemem instrumentów metodycznych ZHP. Autorką grafiki jest pwd. Sonia Stach Pobierz i korzystaj!

  • Aspekt działaniowy jest u Montessori wyraźnie wyciszony, sprowadzając czynności osób dorosłych do pomocy, wspierania i służenia (...) "duchowi ludzkiemu". Z tego powodu wychowanie w jej zamierzeniach jest wychowaniem pośrednim.

  • Zasadą według której działa Skauting jest to, że bierze się pod uwagę pomysły chłopca, jego zainteresowania i zamiast uczyć skłania się go do samowychowania.

  • Wychowanie jest tu pomocą jednostkom w ich pracy nad rozwojem wartości osobistych i społecznych. Celem tego wychowania jest spowodowanie, by jednostka zawsze była sobą, rozumiała swoją wolność i potrafiła na niej oprzeć swoje życie i swoją służbę.

Dołącz do naszego zespołu na Ms Teams

DOŁĄCZ

Kim jesteśmy?

Ruch Programowo-Metodyczny "Pryzmat" działa od 2019 roku starając się tworzyć narzędzia przydatne w codziennej pracy drużynowych. Obecnie głównym obiektem jego zainteresowania jest nowy System Instrumentów Metodycznych, szczególnie, że trzon osobowy ruchy tworzą instruktorzy Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych, czyli autorzy przyjętej przez Radę Naczelną zmiany.

Więcej w eZHP
 

Znajdziesz nas głównie w Intranecie ZHP

Zdecydowana większość naszej działalności jest dostępna w intranecie ZHP. Znajdziesz tam wszystkie wypracowane przez nas materiały, serwisy, które prowadzimy, ogłoszenia o spotkaniach, kursach i szkoleniach, a także formularze umożliwiające dołączenie do Ruchu. Dodaj naszą stronę do obserwowanych aby nie ominęły Cię żadne aktualizacje.

PRZEJDŹ NA E-ZHP

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania napisz na pryzmat@zhp.net.pl lub poprzez poniższy formularz